حتی اخبار بازار حشرات انتشار اخبار اجتماعی

حتی: اخبار بازار حشرات انتشار اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی به علت نبود فسفر موجودات فرازمینی وجود نخواهند داشت

محققان دانشگاه “کاردیف” نشان دادند که وجود عنصر “فسفر” جهت حیات تمام موجودات مهم است و بدون این عنصر، موجودات فضایی وجود خارجی نخواهند داشت.

به علت نبود فسفر موجودات فرازمینی وجود نخواهند داشت

به علت نبود فسفر موجودات فرازمینی وجود نخواهند داشت

عبارات مهم : ستاره

محققان دانشگاه “کاردیف” نشان دادند که وجود عنصر “فسفر” جهت حیات تمام موجودات مهم است و بدون این عنصر، موجودات فضایی وجود خارجی نخواهند داشت.

به گزارش ایسنا و به نقل از اینهبیتت، “زیست فرازمینی” شکل های زیست در جاهای غیر از کره زمین است و همواره این مسئله که آیا تمدن ماورای زمینی وجود دارد، عنوان مهمی جهت دانشمندان و عموم مردم بوده هست. بر همین اساس مطالعات اخیر محققان دانشگاه “کاردیف” نشان داده است که وجود موجودات فضایی بدون وجود عنصر” فسفر” مسئله خواهد بود.

“فسفر”یکی از شش عنصر اساسی است که وجود موجودات به آن بستگی دارد.

به علت نبود فسفر موجودات فرازمینی وجود نخواهند داشت

جین گریوز از محققان علوم نجوم گفت: عنصر “فسفر” جهت تشکیل “آدنوزین تری فسفات” (ATP) ( ترکیب شیمیایی خاصی است که در تمام جانداران جهت تبدیل انرژی به کار می رود) مهم است.

ستاره شناسان ریشه وجودی عنصر “فسفر” را بررسی کرده و دریافتند که این عنصر به هنگام “ابرنواختر “(انفجار پرجرم ترین ستاره های عالم که زندگی آنها را به آخر می رساند) تشکیل شده است است.

محققان دانشگاه “کاردیف” نشان دادند که وجود عنصر “فسفر” جهت حیات تمام موجودات مهم است و بدون این عنصر، موجودات فضایی وجود خارجی نخواهند داشت.

گریوز به همراه همکارش سیگان، با استفاده از تلسکوپ ” هرشل ” اشعه مادون قرمز حاصل از فسفر موجود در” سحابی خرچنگ ” را بررسی کردند. این دانشمندان همچنین دو” انفجار ستاره ای ” که موجب انتشار “فسفر” به اتمسفر شده است است را نیز بررسی و با هم مقایسه کردند. البته مطالعه پیشین دانشمندان دیگر در بررسی فسفر حاصل از “ذات الکرسی آ” ( باقی مانده ابرنواختر که در صورت فلکی ذات الکرسی صورت می گیرد) نیز به روند تحقیقات آن ها کمک کرد.

نتایج مقدماتی تحقیقات آن ها نشان داد، موادی که به فضا راه پیدا می کنند، در ترکیبات شیمیایی متفاوت هستند.

گریوز گفت: مسیر انتقال فسفر به سیاره های تازه قابل اطمینان نیست، لیکن اگر در ابتدا منشا فسفر، انفجار “ابرنواختر” بوده باشد که بعد از آن به وسیله شهاب سنگ ها به سراسر فضا انتقال یافته، ممکن است یک سیاره تازه به وجود آمده، حاوی فسفر کمی باشد. به همین جهت، به واسطه کمبود عنصر “فسفر” ، حیات در سیارات دیگر دچار اختلال می شود.

به علت نبود فسفر موجودات فرازمینی وجود نخواهند داشت

واژه های کلیدی: ستاره | محققان | انفجار | دانشمندان | موجودات فضایی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs