حتی اخبار بازار حشرات انتشار اخبار اجتماعی

حتی: اخبار بازار حشرات انتشار اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی وام 15 میلیونی ازدواج مشمول کدام متقاضیان می‌شود؟

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ضمن تشریح شرح پرداخت وام ۱۵میلیونی ازدواج از سال آینده، از پرداخت وام به بیش از یک میلیون زوج جوان در سال ۹۶ خبر

وام 15 میلیونی ازدواج مشمول کدام متقاضیان می‌شود؟

وام 15 میلیونی ازدواج مشمول کدام متقاضیان می شود؟

عبارات مهم : مرکزی

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ضمن تشریح شرح پرداخت وام ۱۵میلیونی ازدواج از سال آینده، از پرداخت وام به بیش از یک میلیون زوج جوان در سال ۹۶ خبر داد.

محمد مهدی تندگویان در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت وام ازدواج 15 میلیونی در بودجه 97 تخصیص داده شده است است؟ گفت: پیشنهاد زیاد کردن وام ازدواج از 10 به 15 میلیون تومان جهت نخستین بار به وسیله مجلس شورای اسلامی مطرح شد و سپس با دستور مدیر جمهور و بعد از بررسی های شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به تصویب رسید، بنابراین به نظر می رسد همزمان با این تصمیم محل پرداخت آن نیز به وسیله دستگاه های مسئول مشخص شده است است و بانک ها با استفاده از این بودجه وام را پرداخت خواهند کرد.

وام 15 میلیونی ازدواج مشمول کدام متقاضیان می‌شود؟

وام های ازدواج در سال آینده به روز و با کمترین وقت انتظار پرداخت می شود

وی با تاکید بر اینکه در سال 96 به حدود یک میلیون جوان وام ازدواج پرداخت شده است هست، افزود: در حال حاضر وام ازدواج در کمترین وقت ممکن پرداخت می شود و زوج های زیادی در صف انتظار قرار ندارند؛ به همین علت نمی توان رقم دقیقی را جهت آینده نگری تعداد وام های سال آینده اعلام کرد. بنابراین بر اساس تعداد ازدواج های سال آینده، وام ازدواج نیز به روز و با کمترین وقت پرداخت خواهد شد.

تندگویان حداکثر وقت انتظار زوج هایی که جهت دریافت وام عضویت کرده اند را بین یک هفته تا 10 روز اعلام کرد و گفت: پرداخت وام ازدواج 15 میلیون تومانی در بودجه سال 97 آینده نگری شده است و به زوج هایی که سال آینده درخواست وام ازدواج بدهند پرداخت خواهد شد. همچنین درصورتیکه افرادی در صف انتظار دریافت وام باشند و وقت دریافت وام ارزش با پرداخت رقم 15 میلیونی وام همراه باشد، بر اساس دستور العمل بانک مرکزی، برایشان تصمیم گیری می شود.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ضمن تشریح شرح پرداخت وام ۱۵میلیونی ازدواج از سال آینده، از پرداخت وام به بیش از یک میلیون زوج جوان در سال ۹۶ خبر

معاون ساماندهی امور جوانان در ادامه تصریح کرد: زمانی که وام از 3 میلیون به 10 میلیون تومان زیاد کردن یافت تعدادی از زوج های جوان در صف انتظار دریافت این وام بودند، ولی بر اساس دستور العمل بانک مرکزی به این جوانان وام 10 میلیون تومانی پرداخت شد.

وی با بیان اینکه بانک ها در سال گذشته عالی ترین نوع همکاری را در پرداخت وام داشتند، توضیح داد: این بانکها طرف قرار داد با بانک مرکزی هستند و بر اساس اعتبارات و همکاری سرمایه داخلی ارزش این مبالغ را پرداخت می کنند.

تندگویان با بیان اینکه در طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج به 600 هزار زوجی که در صف انتظار بودند وام پرداخت شده است هست، اظهار کرد: بر همین اساس بانک مرکزی امسال از 11 بانکی که جهت پرداخت وام ازدواج در طرح ضربتی همکاری کرده بودند، تقدیر کرد.

وام 15 میلیونی ازدواج مشمول کدام متقاضیان می‌شود؟

شرایط و مراحل پرداخت وام در سال 97 تغییری نمی کند

معاون ساماندهی امور جوانان همچنین شرایط پرداخت وام ازدواج را بر اساس دستورالعمل، ضوابط و مراحل سال گذشته اعلام کرد و گفت: این وام به طور یکسان در سراسر کشور پرداخت می شود. همچنین به علت پرداخت سریع وام و نبود لیست انتظار ، اولویت خاصی جهت پرداخت آن به زوجین منظور نشده است و همه زوج های جوان کشور می توانند از آن بهره مند شوند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ضمن تشریح شرح پرداخت وام ۱۵میلیونی ازدواج از سال آینده، از پرداخت وام به بیش از یک میلیون زوج جوان در سال ۹۶ خبر

واژه های کلیدی: مرکزی | میلیون | ازدواج | جوانان | دریافت | میلیونی | سال آینده | بانک مرکزی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs